Steps to find your match

राजगुरुनगर शाखा -

सुनिता जगताप

संचालिका

मोबाईल. ९५९५८७६९५१

बाळासाहेब पोखरकर

संस्थापक - अध्यक्ष

मोबाईल. ९८९०६७५९५१
व्हाट्सएप. ९५०३३५०४५१
कार्यालय. ९५०३३३५०७५१

मान्यताप्राप्त संस्था - स्थापना २००३

माझाविवाह.कॉम - मंगलमुर्ती प्रतिष्ठान संचलित मंगलमूर्ती वधु वर सुचक संस्था - मंचर शहर
रजि. नं. महा २३/२०१८/पुणे.

यंदा कर्तव्य आहे ना!

"आपल्या जीवनाचा जोडीदार असा असावा जसा आपल्या मनात बसावा! म्हणूनच म्हणतो आत्ताच आमच्या वधू वर संस्थेत नाव नोंदणी करा, आणि आपले मनपसंत स्थळ निवडा. "

    पुणे , मुंबई , आंबेगाव, जुन्नर , खेड, मंचर ,आळेफाटा, ओतूर, चाकण , भोसरी, सांगवी, कोथरूड, शिरूर, पारनेर, संगमनेर, हवेली या ठिकाणची इंजिनीअर , डॉक्टर, वकील , शिक्षक, चांगल्या पदावर काम करणारे नोकरदार , व्यावसायिक , मराठा जातीय मनपसंत स्थळे आमच्या कडून दिली जातील.

आठवड्यातून किंवा महिन्यातून घरपोच स्थळे वधुवर संस्थेच्या जबाबदारीवर दाखवली जातील. - नियम व अटी लागू.

Success Stories

Gawade & Bankhele

"We started off as two strangers not interested in the other and ended up as two soul mates that can't live without each other."

Read more

Chaudhari & Karale

"We started off as two strangers not interested in the other and ended up as two soul mates that can't live without each other."

Gawade & Parivar

"We started off as two strangers not interested in the other and ended up as two soul mates that can't live without each other."